Hopp til innholdet

Positivt og negativt på Grüner fotballs årsmøte

Torsdag 18. mars gjennomførte Grüner fotball sitt årsmøte. Til sammen 23 medlemmer var møtt til det digitale årsmøtet som ble gjennomført under kyndig ledelse av Kristin Moo Nerland.

Styret i Grüner Fotball
Her er hele styret som tok gjenvalg. I første rad Walter Haugland, Kjersti Aga, Lars West Johnsen og Marit Fjærestad Eidet. I midten Frants Gundersen, Kristin Moo Nerli og Elise Christine Eide. Bakerst: Torgny Hasås og Guttorm Aanes.

Leder i klubben Lars West Johnsen kunne oppsummere et rart år med svært lite sportslig aktivitet. Det har da også resultert i at klubben har mistet mange medlemmer. Hvor mange det i realiteten er vil først bli klart når aktiviteten starter opp igjen, men beretning oppsummerer en nedgang på 23 prosent av betalende medlemmer fra 2019 til 2020. Antall lag redusert fra 41 til 36.

Samtidig har klubben klart seg oppsiktsvekkende bra økonomisk med et overskudd på over en halv million kroner. Det kommer til å komme godt med. Klubben kommer i løpet av det kommende året til å gå over til en midlertidig tilværelse. 1. oktober må vi ut av klubbhuset og over i et brakkeliv fram til den nye flerbrukshallen står klar til klubbens 110 års jubileum 1.1.2024.

Det var ikke noe problem med å få valgt styre. Da alle i styret stilte opp til gjenvalg. Det ble fra og med dette årsmøtet innført to-årig valgperiode slik at bare halvparten av styret er på valg ved hvert årsmøte. Det viste seg imidlertid verre å få valgt et kontrollutvalg. Det hadde ikke vært mulig for valgkomitéen å få på plass et fullstendig utvalg. Det innebærer at det må nye runder før dette er på plass.

Fotballklubben vedtok også å støtte initiativet om å oppfordre til boikott av fotball-VM i Qatar. Det var et klart flertall for et slikt vedtak og det var flere som valgte å ikke stemme.

Her finner du årsmøtepapirene (PDF). Her kan du lese klubbens beretning for fjoråret og se studere detaljene i regnskapet.

Som en avslutning på årsmøtet ble Jon Hernæs hedret som nytt æresmedlem i Grüner fotball.

Etter dette gikk Torgny Hasås igjennom planene for den nye flerbrukshallen, problemene knyttet til prosjektet og planene for den provisoriske tilværelsen vi skal leve ut 2023.