Hopp til innholdet

Grüner vant månedens Fair Play-tiltak

Oslo Fotballkrets har i juni kåret Grüner Fotball til vinner av månedens Fair Play-tiltak.

To spillere på Grüner Fotball smiler og holder hverandre over skuldrene

Dette er veldig gledelig og inspirerende, og en seier for alle frivillige og utøvere i klubben. Bra jobba!

Les saken her: Grüner Fotball er vinner av månedens Fair Play-tiltak

Her er en oversikt over tiltak vi har gjennomført:

1. Månedlige Fair Play-temaer
Vi har innført et årshjul for Fair Play-temaer, det vil si utvalgte temaer som hver årgang eller spillergruppe kan drøfte sammen med veiledning fra trenerne. Hensikten med dette verktøyet er å heve bevisstheten omkring Fair Play og hvordan vi bør oppføre oss overfor hverandre når vi utøver sporten vår.

Verktøyet er tatt i bruk i en pilot i akademiet i klubben, med stort hell. Det har bidratt til gode refleksjoner, og det har gitt umiddelbare forbedringer (noe som muligens/trolig henger sammen med at det følger en premie med månedens Fair Play-spiller, en kåring alle ønsker å vinne). Piloten har også bidratt til å se hvor årshjulet kan forbedres, og det skal straks oppdateres med noen små justeringer.

Se Fair Play-årshjulet her

2. Handlingsplan mot mobbing og rasisme
Som en del av vårt arbeid innenfor kvalitetsklubb, har vi under Trygge rammer valgt å fokusere på temaet mobbing og rasisme. I den forbindelse har vi laget en handlingsplan mot mobbing og rasisme. Handlingsplanen skal sikre leveregler som gjør at alle føler seg velkommen og inkludert i Grüner Fotball – og gleder seg til både trening og kamp.

Les handlingsplanen her

3. Trivselsundersøkelse
Hvordan trives spillerne i klubben, og hvor mye opplever våre medlemmer av mobbing og rasisme? Det var vi usikre på. Som et resultat av dette, og som en del av arbeidet mot mobbing og rasisme, gjennomførte vi derfor en trivselsundersøkelse. Den ga oss nyttig informasjon om klubbens “sosiale helsetilstand”. På grunnlag av undersøkelsen vil vi gjennomføre fem tiltak for å bedre trivsel og trygghet i klubben.

Les mer om resultater og tiltak her

4. Generell økt bevissthet om Fair Play
Grüner har gitt Fair Play en større plass i klubbens kollektive bevissthet. Vi har snakket, sendt og generelt kommunisert mer om Fair Play. Derfor har vi også gitt Fair Play høy prioritet på nettsidene våre. Både vårt verdigrunnlag og Fair Play er plassert høyt opp på forsiden.

Les mer om Fair Play i Grüner Fotball