Hopp til innholdet

Hallen ikke ferdig før 2025

Hallen sett fra Freia-siden. Ishallen til høyre og Grünerløkka skole i bakgrunnen. I tredje etasje på flerbrukshallen blir det kampsportarealer for bryting, boksing og kickboksing. Idrettshallen blir på nivå med fotballbanen og strekker seg over to etasjer. I kjelleren kommer de nye fotballgarderobene. Det blir også kontorerer og møterom for idrettslagene i hallen.

Hallen på Dælenenga ikke klar før i midten av 2025.

På grunn av problemer med grunnforholdene vil den nye hallen på Dælenenga ikke stå klar før til sommeren 2025.

Grunnen der det gamle klubbhuset stod viste seg bare å inneholde løse masser. For å hindre at disse massene trykker direkte på veggen på den nye hallen er det slått ned stålplater, det som kalles spunt.

Hvis en ser inn på byggeplassen i dag, er det tydelig hvor den nye hallen kommer, spunten avgrenser området. For å tåle presset fra de løse massene, er spunten forankret til fjell. Opprinnelig var planen å slå ned spunten og fjerne dem når bygget er ferdig, men nå blir de stående permanent.

Det er også vært problemer knyttet til å beholde grunnvansspeilet. Hvis grunnvannet synker vil det kunne føre til setningsskader på nabohusene. En kan allerede se oppsprekning i Falsens gate, og det er viktig at det ikke blir mer av det.

Dette gjør at grunnarbeidene har tatt mye lenger tid, og ferdigstillelsen av prosjektet blir et år utsatt i forhold til det som opprinnelig var planen. Dette kan også føre til at kostnadsrammen på 465 millioner kroner. sprekker.

– Det betyr at det livet som vi lever nå i brakker ikke er midlertidig, men kommer til å vare i tre og et halvt år, sier leder i Grüner fotball, Lars West Johnsen.