Hopp til innholdet

Ærespris til Walter Haugland

På kretstinget til NFF Oslo ble Walter Haugland tildelt honnorært lederstipend. Dette stipendet deles ut til personer som har utmerket seg med lang og tro tjeneste for klubb eller krets som leder, lagleder, trener eller i annet frivillige verv. 

I snart 50 år har Norges Fotballforbund delt ut honorære lederstipend til dyktige folk i hele Norge. Det deles årlig ut to slike stipend i hver av fotballkretsene. Det honorære lederstipendet består av Norges Fotballforbunds diplom, og et beløp på kr. 5.000.

Leder for NFF Oslo Jo Evensen sa dette om Walter da han delte ut prisen:

Denne klubben har en utrolig skikkelse i sin midte, en stille vestlending som i over 25 år har stått på for klubben. Bokstavelig talt dag og natt har han har sørget for å gjøre banen snø- og isfri for klubbens 600 medlemmer. Det betyr innsats hver dag, måking, salting og ikke minst undervarmestyring på svært høyt nivå.

Det er for å si det pent mange år siden han hadde barn i klubben. Han har likevel sittet i styret i over mange år etter det, både som leder og nå sist som nestleder, men aller mest har han gjort en helt enorm innsats for driften av klubben. Han er elektriker av yrke, en praktiker av natur, og har spart klubben for store beløp ved å kontinuerlig gjennom vintersesongene fulgt med på watt-bruken.

Han er driftsleder og vaktmester, sveiser mål, styrer granulaten, sørger for at søpla forsvinner fra anleggene og leder an i klubbens dugnader. Det er nesten umulig å tenke seg klubben uten hans innsikt og utrettelige innsats i det stille.

Mange idrettsledere og frivillige gjør en flott innsats, men svært få gjør det så til de grader uten å kreve oppmerksomhet slik som han. 

Walter Haugland mottar prisen fra leder i NFF Oslo, Jo Evensen og forbundsstyremedlem i NFF, Jon Mørland, på kretstinget i Oslo fotballkrets