Hopp til innholdet

Nå går det oppover med den nye hallen

Dersom du titter ned i byggegropa på Dælenenga vil en se omfanget av den nye flerbrukshallen. Entreprenøren, Seby, er ferdig med å grave. Det eneste som står igjen av grunnarbeidet er å slå ned pæler slik at bygget er forankret til fjell.

Stålplatene som omkranser byggegropa er nå dekket med sprøytebetong for å hindre at de ruster. Pælinga vil være ferdig i løpet av juni. Etter sommerferien skal sålen på bygget støpes og så vil hallen reise seg.

Forsinkelsen i byggeprosessen har vært knyttet til grunnarbeidene. Entreprenøren har kommet ut for grunnforhold som det ikke var mulig å forutse. Når selve bygginga nå starter opp vil det komme færre overraskelser.

Byggherren Oslo bygg holder fast med at det kommer til å ta et par år før hallen er ferdig.

Ved skolestart høsten 2025 skal det være mulig å arrangere de første treningene og kampene i den nye hallen.

Nå er entreprenøren straks ferdig med grunnarbeidet