Hopp til innholdet

SUP og landslagsskolen i Grüner Fotball

SUP er vårt spillerutviklingsprosjekt. Dette er et tilbud til spillere som er ekstra ivrige, som har et genuint ønske om å utvikle seg, og som vil kvalifisere seg til NFFs landslagsskole.

SUP skal bidra til å å skape ledere på banen. Som en forberedelse til landslagsskolen er det strengere kriterier for holdninger, oppmøte og innsats for å være med.

Tilbudet er for 10-13 år, og her er kjønn adskilt. 

SUP har følgende grupper:

SUP 1:SUP 2:
Jenter 10-11 år
Gutter 10–11 år
Jenter 12-13 år
Gutter 12-13 år

Uttak til landslagsskolen

I våre ekstratilbud som MIX-trening, SUP, TNX-akademiet og hospitering, kartlegges spillerne med tanke på landslagsskolen. Uttak til landslagsskolen gjøres av sportslig utvalg i dialog med trenere og lagledere for hver årgang.

Viktige kriterier ved uttak at spillerne skal ha eierskap til egen utvikling, det vil si si spillere som trener mye, viser stor tilstedeværelse, tester egne grenser og er nysgjerrige og reflekterte rundt egen utvikling.

Landslagsskolen hos NFF