Hopp til innholdet

Trenerkurs i Grüner Fotball

Som trener i barne- og ungdomsfotballen har du en viktig rolle. Treneren representerer klubben utad og ikke minst overfor spillerne. Det kan være stressende og utfordrende, men er også veldig morsomt og givende.

Du skal få opplæring og kursing så kvaliteten på treningene blir god. Både spillere og trenere skal få mulighet til å utvikle seg og oppleve mestring. Alle nye lag skal få besøk av Sportslig utvalg når de starter opp på høsten, og det blir holdt interne kurs hvor det blir gitt tips og vist øvelser dere kan bruke.

Sportslig utvalg har laget den praktiske veiledningen Oppstartsguide for nye lag.

Det er et krav at minst én trener per lag skal ta NFF Grasrottrenerkurs del 1 innen det første året. Klubben betaler dette kurset.

Kurs i Oslo Fotballkrets
Fotballkretsen arrangerer kurs jevnlig. Som trener får du dekket kursavgiften av Grüner.
Oversikt over kurs i Oslo Fotballkrets

Barneintrotrening (BIT-kurs)

Hvert år gjennomfører vi kurset Barneintrotrening (BIT-kurs) for nye trenere i klubben. Dette kurset er laget med tanke på dem som ikke har vært trenere tidligere, og trenger en rask innføring i veilederrollen, i organisasjonen og tips og triks for å gjennomføre treninger.

Ansvarlig for BIT-kursene: Anthony Mena.

Retningslinjer for barnefotball og ungdomsfotball

Det viktigste dokumentet for våre trenere i barne- og ungdomsfotballen er Grüner Fotballs sportsplan. Her finner du retningslinjer for all sportslig aktivitet i klubben.

Vi anbefaler også at du som trener tar kurs (det er et krav, faktisk) og at du leser deg opp på materiale fra NFF.

På NFFs nettsider finner du mye god informasjon om hvordan du bør trene og lede lag, tips til øvelser, oversikt over retningslinjer og, regler. Nyttig informasjon for deg som er nærmest aktiviteten i barne- og ungdomsfotballen!

Barnefotball og ungdomsfotball på fotball.no