Guttorm Aanes

Jon Hernæs

Jon Hernæs æresmedlem i Grüner Fotball

På Grüner fotballs årsmøte ble Jon Hernæs utnevnt til æresmedlem i klubben. Jon var leder i Grüner fotball i ni år. Han gikk av for to år siden, og skulle egnetlig fått utnevnelsen i fjor, men hederen ble utsatt et år.