Fair Play i Grüner Fotball

Grüner støtter Fair Play. Våre fotballkamper skal domineres av glede, mestring, jevnbyrdighet og god oppførsel.

Fair Play

I Grüner jobber vi med å utvikle hele mennesker – ikke bare spillere. Siden spillere vil ha ulike trenere, er det viktig at alle i klubben følger de samme grunnreglene for holdninger og adferd.

Fair Play er veldig viktig å formidle sammen med Grüners visjon og verdier, og gjennom langsiktige planer for å føre spillerne gjennom ungdomsalderen frem til seniorfotballen.

Når spillerne begynner med seriespill (femmerfotball) skal de sammen med foreldrene signere en Fair Play-kontrakt. Dette er ikke bare for at spillere skal forstå hvordan vi i klubben skal oppføre oss, men også for å få foreldre til å være klar over hva deres rolle er og hva klubbens rolle er. Kontrakten skal fornyes årlig.

Også i ungdomsfotballen skal spillerne signere en Fair Play-kontrakt som fornyes årlig.

Fair Play-ansvarlig i Grüner: Kjersti Aga

Trygge rammer

Grüner skal hvert år arbeide spesielt med minst ett av de faglige temaene under Trygge rammer i NFF Kvalitetsklubb. I 2021 er temaet Mobbing og rasisme. Et av tiltakene vi gjennomfører er en egen handlingsplan mot mobbing og rasisme.

Grüner Fotballs handlingsplan mot mobbing og rasisme

Fair Play i Oslo

Samfunns- og verdiarbeid – nettside om Fair play, trygge rammer, inkludering, tilrettelagt fotball med mer.

Fair Play ved kamper

Hjemmelagets trener tar initiativ til et Fair Play-møte mellom trenerne og dommeren før kampen. Utgangspunktet for en jevn og utviklende kamp er NFFs barnefotballregler. Gå gjennom de viktigste reglene for Fair Play, og gjør tydelige avtaler.

Gjør også foreldrene kjent med foreldrevettreglene fra NFF.

Fair Play-hilsen

Lagene stiller opp på to rekker og går mot hverandre og hilser før kampstart. Dette skal gjøres midt på banen med dommer til stede i midten. Det samme skal gjøres etter kampen.

Kampverter i Grüner Fotball

Alle hjemmekamper for barne- og ungdomslag i Grüner Fotball skal ha kampvert.

Kampvertens hovedoppgave er å være vertskap for det gjestende laget, og skape en sosial og trygg ramme før, under og etter kampen.

Kampverten skal før kampen

 • Møte opp senest en halv time før kampen.
 • Ønske begge lag og dommer velkommen.
 • Hjelpe trenerne med Fair Play-møte.
 • Hjelpe til å organisere Fair Play-hilsen før kampstart.
 • Hjelpe til med å gjøre klar banen.
 • Informere om foreldrefrie soner. Tilskuere skal stå på motsatt side av lagene, og godt utenfor sidelinjen.

Kampverten skal under kampen

 • Oppfordre til positiv adferd fra trenere/lagledere, både mot spillere og dommer.
 • Passe på at publikum holder seg godt unna sidelinjene.
 • Dele ut foreldrevettkort dersom det er behov for det.

Kampverten skal etter kampen

 • Hjelpe til å organisere Fair Play-hilsen.
 • Takke begge lag og dommer, og ønske gjestene velkommen tilbake.
 • Sørge for at det blir ryddet rundt banen etter kampslutt

Fair Play-temaer i Grüner

Grüner skal i tillegg fokusere på Fair Play-temaer gjennom året.

Dette gjøres i form av vårt Fair Play-årshjul, utvalgte temaer som hver årgang eller spillergruppe kan drøfte sammen med veiledning fra trenerne. I utgangspunktet bør hver gruppe bruke 10-15 minutter før, under eller etter en trening på dette.

De fleste årganger har trening to eller mer i uka, og drøftingene kan fordeles utover måneden.

Årshjul for Fair Play-temaer i Grüner Fotball:

JanuarFebruarMarsAprilMaiJuni
Være konsentrert / fokusertTakle motgang / medgangGi gode tilbake-meldingerIkke klage på dommer / trenerFull innsatsVære god vinner / taper
JuliAugustSeptemberOktoberNovemberDesember
EgentreningVære konsentrert /fokusertTakle motgang / medgangGi gode tilbake-meldingerVære god vinner / taperReflektere for året

Eksempler på spørsmål ved drøfting av Fair Play-temaer

1. Hva betyr det å være konsentrert og fokusert?

 • Kjennetegn på konsentrasjon og fokus under kamp?
 • Kjennetegn på konsentrasjon og fokus under øvelser?
 • Kjennetegn på konsentrasjon og fokus når trener snakker?

2. Hvorfor skal vi være konsentrerte?

3. Opplever vi at vi er flinke på å være konsentrerte som gruppe?

4. Hva kan vi gjøre for å bidra til bedre konsentrasjon for oss og lagkamerater?

5. Hva kan trener/voksne gjøre for å hjelpe?

6. Har noen på laget vært flinke på månedens Fair Play-tema?

1. Hva er motgang?

 • Kjennetegn på motgang under kamp?
 • Kjennetegn på motgang under trening?
 • Kjennetegn på motgang i livet?

2. Hva er medgang?

 • Kjennetegn på medgang under kamp?
 • Kjennetegn på medgang under trening?
 • Kjennetegn på medgang i livet?

3. Hvorfor er det viktig å takle motgang/medgang?

4. Hva kan vi gjøre for å bidra til at oss og lagkamerater kan takle motgang og medgang?

6. Har noen på laget vært flinke på månedens Fair Play-tema?

1. Hva betyr det å være en god vinner?

 • På kamp?
 • På trening?

2. Hva betyr det å være god taper?

 • På kamp?
 • På trening?

3. Hvorfor er det viktig å være en god vinner/taper?

4. Har du opplevd å møte dårlige vinnere/tapere?

5. Hva kan vi gjøre for at laget er gode vinnere/tapere?

6. Har noen på laget vært flinke på månedens Fair Play-tema?

1. Hva er en god tilbakemelding?

 • Gi eksempler på gode tilbakemeldinger fra lagkamerater
 • Gi eksempler på gode tilbakemeldinger fra trener

2. Hva er en dårlig tilbakemelding?

 • Er det noen eksempler med tilbakemeldinger som kanskje sårer?
 • Hvorfor kan noen komme med dårlige tilbakemeldinger?

3. Hva skjer med oss når vi får en god tilbakemelding?

4. Hva kan trener gjøre for å gi enda bedre tilbakemeldinger?

5. Hvordan kan vi gi andre gode tilbakemeldinger?

6. Har noen på laget vært flinke på månedens Fair Play-tema?

1. Hva betyr det å klage på dommer/trener?

 • Forskjellen på å klage og å si i fra?

2. Hvordan kan dommer, trener og lagkamerater reagere når en på laget klager?

3. Hva kan en lagkamerat gjøre når en på laget klager?

4. Hva kan du gjøre hvis en motstander klager til dommer?

5. Ønsker vi som lag mer klaging eller mindre klaging på trening og kamp?

6. Har noen på laget vært flinke på månedens Fair Play-tema?

1. Hva betyr full innsats?

 • Full innsats på kamp?
 • Full innsats på trening?
 • Forskjell på innsats og full innsats?

2. Hvorfor er det viktig å gi full innsats?

 • På kamp?
 • På trening?

3. Hvilket ansvar har jeg for min egen innsats?

4. Hva kan vi gjøre når en lagkamerat ikke gir full innsats?

5. Vil jeg spille på et lag som viser innsats?

6. Har noen på laget vært flinke på månedens Fair Play-tema?

1. Hva er egentrening og hvorfor er det viktig?

2. Hva ønsker jeg å bli bedre på?

3. Har treneren min noen øvelser jeg kan få?

4. Kan jeg låne utstyr fra laget til dette?

5. Har jeg noen mål for meg selv som jeg skal få ut av?

6. Har jeg klart målene mine?

1. Hvordan har året vært?

 • Sportslig?
 • Sosialt?

2. Hvordan har Fair Play-samtalene vært i gruppa?

3. Har vi fått noe ut av temaene? Hvilket har fungert best/dårligst?

4. Hva kan bli bedre til nest års Fair Play-samtaler?

5. Årets Fair Play-spiller.

6. Liten skriftlig tilbakemelding om Fair Play til Fair Play-ansvarlig og Sportslig utvalg.

Andre Fair Play-ressurser

Trygg på trening med Redd Barna – kurs fra NFF og Redd Barna for å gjøre klubben til et trygt sted for barn

Trygg på kamp – veileder fra NFF Oslo for å skape gode kampopplevelser, og gode råd dersom uønskede hendelser oppstår