Hopp til innholdet

Fair Play og trygge rammer i Grüner Fotball

Grüner støtter Fair Play. Våre fotballkamper skal domineres av glede, mestring, jevnbyrdighet og god oppførsel.

Fair Play

I Grüner jobber vi med å utvikle hele mennesker – ikke bare spillere. Siden spillere vil ha ulike trenere, er det viktig at alle i klubben følger de samme grunnreglene for holdninger og adferd.

Fair Play er veldig viktig å formidle sammen med Grüners visjon og verdier, og gjennom langsiktige planer for å føre spillerne gjennom ungdomsalderen frem til seniorfotballen.

Når spillerne begynner med seriespill (femmerfotball) skal de sammen med foreldrene signere en Fair Play-kontrakt. Dette er ikke bare for at spillere skal forstå hvordan vi i klubben skal oppføre oss, men også for å få foreldre til å være klar over hva deres rolle er og hva klubbens rolle er. Kontrakten skal fornyes årlig.

Også i ungdomsfotballen skal spillerne signere en Fair Play-kontrakt som fornyes årlig.

Fair Play-ansvarlig i Grüner: Guttorm Aanes

Trygge rammer

Grüner skal hvert år arbeide spesielt med minst ett av de faglige temaene under Trygge rammer i NFF Kvalitetsklubb. I 2021 og 2022 er temaet Mobbing og rasisme. Et av tiltakene vi gjennomfører er en egen handlingsplan mot mobbing og rasisme.

Grüner Fotballs handlingsplan mot mobbing og rasisme

Fotballens varslingskanal

Har du opplevd eller vært vitne til vold, trusler, rasisme, trakassering, seksuelle overgrep eller andre hendelser? Da kan du bruke fotballens varslingskanal for å fortelle om det. Den som varsler kan gjøre det anonymt eller under fullt navn.

Til fotballens varslingskanal

Fair Play i Oslo

Samfunns- og verdiarbeid – nettside om Fair play, trygge rammer, inkludering, tilrettelagt fotball med mer.

Fair Play ved kamper

Normalt avholdes et Fair Play-møte mellom trenerne og dommeren før kampen. Hjemmelagets trener tar initiativet til Fair Play-møtet.

I barnefotballen bør Fair Play-møtet som et minimum omfatte følgende temaer:

Spillet

 • Pressfri sone ved målspark
 • Metode for målspark målspark
 • Tilbakespillsregelen skal benyttes
 • Når kampen er ujevn – hvilke virkemidler skal vi benytte for å få den jevnere?
 • Hva og hvordan gjør vi ved skader?
 • Hva kan vi gjøre for å fremme positivitet og fotballglede på banen?

Rammene

 • Husk å ønske motstanderlaget og dommeren lykke til før kampen, og takk for kampen etterpå.
 • Foreldre, foresatte og publikum finner sin plass på motsatt side av lagleder- og spillersiden.
 • Det må være enighet om å gjøre dommeren god.

Fair play-møtet avsluttes med at trenere og dommere normalt håndhilser på hverandre igjen. Dette symboliserer at inngåtte avtaler under Fair Play-møtet skal holdes, og at det viktigste ikke er å vinne, men å delta.

Fair Play-hilsen etter kamp

Lagene stiller opp på to rekker og går mot hverandre og hilser. Dette skal gjøres midt på banen med dommer til stede i midten. (Dette skal egentlig gjøres både før og etter kamp. Vi mener det holder å gjøre det etter kampslutt. Ikke minst av hensyn til tidspresset på Dælenenga.)

Kampverter i Grüner Fotball

Alle hjemmekamper for barne- og ungdomslag i Grüner Fotball skal ha kampvert.

Kampvertens hovedoppgave er å være vertskap for det gjestende laget, og skape en sosial og trygg ramme før, under og etter kampen.

Kampverten skal før kampen

 • Møte opp senest en halv time før kampen.
 • Ønske begge lag og dommer velkommen.
 • Orientere gjester om fasiliteter, bane, lagsoner og publikumssoner.
 • Lagene skal ha sin sone på samme side av banen, publikum skal være på motsatt langside. Uten unntak.
 • Minne dommer og trenere om Fair Play-møte og Fair Play-hilsen.
 • Hjelpe til med å gjøre klar banen.

Kampverten skal under kampen

 • Oppfordre til positiv adferd fra trenere/lagledere, både mot spillere og dommer.
 • Passe på at publikum holder seg til sin side, og godt unna sidelinjen.
 • Be de voksne respektere fotballens foreldrevettregler dersom det er behov for det.

Kampverten skal etter kampen

 • Hjelpe til å organisere Fair Play-hilsen.
 • Takke begge lag og dommer, og ønske gjestene velkommen tilbake.
 • Sørge for at det blir ryddet rundt banen etter kampslutt.

Fair Play-temaer i Grüner

Lagene i Grüner skal fokusere på Fair Play-temaer gjennom året.

Dette gjøres ved hjelp av vårt Fair Play-årshjul, det vil si utvalgte temaer som hver årgang eller spillergruppe kan drøfte sammen med veiledning fra trenerne. I utgangspunktet bør hver gruppe bruke 10-15 minutter før, under eller etter en trening på dette.

De fleste årganger har trening to eller mer i uka, og drøftingene kan fordeles utover måneden.

Årshjul for Fair Play-temaer i Grüner Fotball:

Januar
Være konsentrert / fokusert
Februar
Takle motgang / medgang
Mars
Gi gode tilbake-meldinger
April
Ikke klage på dommer / trener
Mai
Full innsats
Juni
Være god vinner / taper
Juli
Egentrening
August
Være konsentrert / fokusert
September
Takle motgang / medgang
Oktober
Gi gode tilbake-meldinger
November
Være god vinner / taper
Desember
Reflektere for året

Eksempler på spørsmål ved drøfting av Fair Play-temaer

1. Hva betyr det å være konsentrert og fokusert?

 • Kjennetegn på konsentrasjon og fokus under kamp?
 • Kjennetegn på konsentrasjon og fokus under øvelser?
 • Kjennetegn på konsentrasjon og fokus når trener snakker?

2. Hvorfor skal vi være konsentrerte?

3. Opplever vi at vi er flinke på å være konsentrerte som gruppe?

4. Hva kan vi gjøre for å bidra til bedre konsentrasjon for oss og lagkamerater?

5. Hva kan trener/voksne gjøre for å hjelpe?

6. Har noen på laget vært flinke på månedens Fair Play-tema?

1. Hva er motgang?

 • Kjennetegn på motgang under kamp?
 • Kjennetegn på motgang under trening?
 • Kjennetegn på motgang i livet?

2. Hva er medgang?

 • Kjennetegn på medgang under kamp?
 • Kjennetegn på medgang under trening?
 • Kjennetegn på medgang i livet?

3. Hvorfor er det viktig å takle motgang/medgang?

4. Hva kan vi gjøre for å bidra til at oss og lagkamerater kan takle motgang og medgang?

6. Har noen på laget vært flinke på månedens Fair Play-tema?

1. Hva betyr det å være en god vinner?

 • På kamp?
 • På trening?

2. Hva betyr det å være god taper?

 • På kamp?
 • På trening?

3. Hvorfor er det viktig å være en god vinner/taper?

4. Har du opplevd å møte dårlige vinnere/tapere?

5. Hva kan vi gjøre for at laget er gode vinnere/tapere?

6. Har noen på laget vært flinke på månedens Fair Play-tema?

1. Hva er en god tilbakemelding?

 • Gi eksempler på gode tilbakemeldinger fra lagkamerater
 • Gi eksempler på gode tilbakemeldinger fra trener

2. Hva er en dårlig tilbakemelding?

 • Er det noen eksempler med tilbakemeldinger som kanskje sårer?
 • Hvorfor kan noen komme med dårlige tilbakemeldinger?

3. Hva skjer med oss når vi får en god tilbakemelding?

4. Hva kan trener gjøre for å gi enda bedre tilbakemeldinger?

5. Hvordan kan vi gi andre gode tilbakemeldinger?

6. Har noen på laget vært flinke på månedens Fair Play-tema?

1. Hva betyr det å klage på dommer/trener?

 • Forskjellen på å klage og å si i fra?

2. Hvordan kan dommer, trener og lagkamerater reagere når en på laget klager?

3. Hva kan en lagkamerat gjøre når en på laget klager?

4. Hva kan du gjøre hvis en motstander klager til dommer?

5. Ønsker vi som lag mer klaging eller mindre klaging på trening og kamp?

6. Har noen på laget vært flinke på månedens Fair Play-tema?

1. Hva betyr full innsats?

 • Full innsats på kamp?
 • Full innsats på trening?
 • Forskjell på innsats og full innsats?

2. Hvorfor er det viktig å gi full innsats?

 • På kamp?
 • På trening?

3. Hvilket ansvar har jeg for min egen innsats?

4. Hva kan vi gjøre når en lagkamerat ikke gir full innsats?

5. Vil jeg spille på et lag som viser innsats?

6. Har noen på laget vært flinke på månedens Fair Play-tema?

1. Hva er egentrening og hvorfor er det viktig?

2. Hva ønsker jeg å bli bedre på?

3. Har treneren min noen øvelser jeg kan få?

4. Kan jeg låne utstyr fra laget til dette?

5. Har jeg noen mål for meg selv som jeg skal få ut av?

6. Har jeg klart målene mine?

1. Hvordan har året vært?

 • Sportslig?
 • Sosialt?

2. Hvordan har Fair Play-samtalene vært i gruppa?

3. Har vi fått noe ut av temaene? Hvilket har fungert best/dårligst?

4. Hva kan bli bedre til nest års Fair Play-samtaler?

5. Årets Fair Play-spiller.

6. Liten skriftlig tilbakemelding om Fair Play til Fair Play-ansvarlig og Sportslig utvalg.

Andre Fair Play-ressurser

Trygg på trening med Redd Barna – kurs fra NFF og Redd Barna for å gjøre klubben til et trygt sted for barn

Trygg på kamp – veileder fra NFF Oslo for å skape gode kampopplevelser, og gode råd dersom uønskede hendelser oppstår