Hopp til innholdet

Foreldremøter i Grüner Fotball

Det skal avholdes et årlig foreldremøte når laget starter treningen for ny sesong og et foreldremøte før laget drar på sommerturnering med overnatting. Ellers avholdes foreldremøter etter behov.

Nedenfor kan du lese vår mal for hvilke saker som bør tas opp på foreldremøtene. Nyttige greier, sier vi bare.

Dette bør foreldremøtet inneholde

Agenda for foreldremøte ved treningsoppstart:

1. Gå gjennom Grüners retningslinjer for aldersgruppen

 1. Hovedmål og virkemidler
 2. Retningslinjer for trenere/ledere
 3. Fair Play reglene for spillerne
 4. Dele ut og gå gjennom foreldrevettreglene
 5. Spilletid
 6. Differensiering
 7. Inndeling lag
 8. Turneringer

2. Opplegget for sesongen:

 1. Seriespill
 2. Turnering
 3. Treninger

3. Forberedelser:

 1. Kosthold
 2. Søvn/hvile
 3. Den kvinnelige utøvertriaden (for jentelag)

4. Koordinering ved deltagelse flere idretter.

5. Velge 2 foreldrekontakter med ansvar for:

 1. Økonomi
 2. Kjøreliste
 3. Kos og sosialansvarlig på kamper
 4. Påmelding turnering
 5. Dugnadsliste (kiosk, rydde, kalender, ryddedugnader)

Agenda for foreldremøte før sommerturnering/treningsleir/overnattingscup

1. Oppsummering sesongen så langt

2. Gå gjennom Grüner og NFF’s retningslinjer for spilletid i turneringer

3. Regler for laget under turneringen

 1. leggetid
 2. kosthold

4. Fordeling av oppgaver

5) Tilbakemelding til klubben
Send referat med spørsmål eller tilbakemelding til kirsti@gruner.no og su@gruner.no.