Hopp til innholdet

Kvalitetsklubben Grüner

Grüner er sertifisert som kvalitetsklubb av Norges Fotballforbund (NFF). Det betyr at vi har et sportslig, organisatorisk og verdimessig rammeverk for klubbdriften, kvalitetssikret av NFF.

Kvalitetsklubb er et konsept som er retningsgivende for alt utviklingsarbeidet som gjøres i klubbene og i samarbeidet mellom klubb og forbund.

Målsettingen for NFF for Kvalitetsklubb-prosjektet er å stimulere til god klubbutvikling og påfyll av kompetanse i alle sentrale roller i en fotballklubb.

Som kvalitetsklubb har Grüner sørget for at rammeverket for god klubbdrift og god spillerutvikling er til stede.

Det handler om:

  • Aktivitetene
  • Organisasjonen
  • Kompetansen
  • Samfunns- og verdiarbeidet

For eksempel er det krav om at vi har visjon og verdier som vi styrer etter og kommuniserer, at har en godkjent klubbhåndbok og sportsplan, at vi har et system for økonomistyring, at vi har tilstrekkelig kompetanse til å drive en klubb med kvalitet, det vil si at trenere, lagledere og valgte representanter har tatt nødvendige kurs.

I tillegg skal vi dokumentere at vi arbeider med trygge rammer, gjennomfører kamper etter NFFs retningslinjer og arbeidet målrettet med Fair Play.