Hopp til innholdet

Økonomihåndbok for Grüner Fotball

Økonomihåndboken er vårt hjelpemiddel for å sikre god økonomistyring.

Regnskapsførere, kasserere, trenere, lagledere og andre som trenger en innføring i hvordan økonomirutinene til Grüner fotball fungerer, skal kunne finne informasjonen de trenger i økonomihåndboken.

Formålet med økonomihåndboken kan oppsummeres i tre punkter:

  • Grüner fotball skal bruke og forvalte Grüner fotballs midler på en forsiktig og hensiktsmessig måte og i tråd med det som er vedtatt på årsmøte
  • Grüner fotball skal ha en tilfredsstillende organisering av bilagsføring, regnskapsføring og budsjetthåndtering
  • Grüner fotball skal ha en forsvarlig økonomistyring