Hopp til innholdet

Sportsplan for Grüner Fotball

Sportsplanen inneholder retningslinjer for all sportslig aktivitet i Grüner Fotball. Formålet er at trenere og spillere i hele klubben skal ha en felles forståelse av hvordan vi spiller, trener, og oppfører oss i forbindelse med trening og kamp.

For trenere og lagledere har sportsplanen det supplerende dokumentet Treningsguide for Grüner Fotball.

Sportsplanen og klubbhåndboka er de to viktigste dokumentene i klubben.

Sportsplanen bygger på Norges fotballforbunds visjon, verdier og breddeformel:

  • Visjon: Fotball for alle – glede, drømmer og fellesskap
  • Verdier: Trygg – Inkluderende – Modig
  • Breddeformel barnefotball: Trygghet + mestring + utfordring = Trivsel + utvikling

Sist oppdatert: mars 2021