Hopp til innholdet

Visjon og verdier i Grüner Fotball

Vår visjon og våre verdier er egenskapene som skal prege klubben og klubbens arbeid, de er grunnmuren i alt vi gjør.

Best sammen

Fotball er et lagspill der vi er avhengige av hverandre for å lykkes, og der ingen skal stå alene. Som klubb, lag og enkeltmennesker jobber vi sammen mot samme mål. Det er i fellesskapet vi lykkes. Vi skal gjøre hverandre gode, og inspirere og løfte hverandre.

Derfor er vår visjon Best sammen.
Vi skal oppfylle visjonen ved å følge våre verdier Inkluderende, Utviklende og Lokal.

Inkluderende

Grüner Fotball skal være en inkluderende klubb hvor alle i nærmiljøet skal kunne føle tilhørighet. Det skal vi vise i praksis ved å

  • Ha oppførsel og språk som ikke ekskluderer når vi representerer klubben.
  • Ha en sosial profil som gjør at så mange som mulig har råd til å delta.
  • Tilrettelegge treninger så de inkluderer spillere på alle ferdighetsnivåer. Spillere på alle nivåer skal ha en arena for å utvikle seg hos oss.
  • Grüner Fotball har takhøyde, trivsel og gode og trygge rammer. Av dette følger naturlig at rasisme, vold, nedsettende utsagn eller trakassering av mennesker på bakgrunn av religion, kjønn, hudfarge eller legning ikke er forenlig med å representere Grüner Fotball som spiller, trener, tillitsvalgt eller ansatt. 

Utviklende

Grüner Fotball skal være en utviklende klubb. Vi skal hele tiden strekke oss for å bli bedre, som spillere, ledere, lag og klubb. Vi skal arbeide systematisk for å utvikle gode lag og spillere. 

Gjennom kurs, samarbeid og kunnskapsdeling legger vi grunnlaget for et godt idrettsfaglig nivå. Klubben skal legge til rette for at spillere med gode holdninger og ferdigheter kan utvikle seg på tvers av årsklasser.    

Lokal

Grüner Fotball er bærere av en over hundre år lang idrettstradisjon på Dælenenga. Vi er også et av Grünerløkkas største aktivitetstilbud for barn og unge.

Vi er stolte av bydelen, og nærmiljøet skal være stolt av oss. 

Det er viktig for klubben å bruke lokale ungdommer som tradisjonsbærere og forbilder. 

Derfor skal vi bevisst rekruttere fra egne rekker, og utvikle lokale talenter både som spillere, dommere og trenere. Dette skal kunne sees gjennom hele klubben fra fotballskolen for de minste, helt opp til A-lagets startellever.

Fair Play

Grüner er en klubb som støtter Fair Play. Våre fotballkamper skal domineres av glede, mestring, jevnbyrdighet og god oppførsel.