Grüner Fotball IL

Medlemskap

Medlemskap

Medlemskap i Grüner fotball 

 

Spørsmål om medlemsskap sendes til kirsti@gruner.no

 

Pris for medlemskap 

Priser for medlemskap i Grüner er som følger

 • Spillere født 09-08: medlemskontigent 250,-
 • Spillere født 07-03: medlemskontigent 250,- og treningsavgift 1350,-, tilsammen 1600,-
 • Spillere født 02-99: medlemskontigent 500,- og treningsavgift 2450,-, tilsammen 2950,-
 • Spillere Juniorlag: medlemskontigent 500,- og treningsavgift 2450,-, tilsammen 2950,-
 • Spillere A-lag: medlemskontigent 500,- og treningsavgift 2750,-, tilsammen 3250,-
 • Spillere B-lag: medlemskontigent 500,- og treningsavgift 2450,-, tilsammen 2950,-
 • Spillere Damelag/ J02/ J98: medlemskontigent 500,- og treningsavgift 1500,-, tilsammen 2000,-
 • Spillere Oldboys: medlemskontigent 500,- og treningsavgift 1500,-, tilsammen 2000,-

 

Søskenmoderasjon:

 • Eldste søsken betaler full pris
 • Nest eldste og tredje eldste søsken betaler halv pris
 • Øvrige søsken betaler ikke treningsavgift.

Har du spørsmål eller bemerkninger om ditt medlemskap, send e-mail til medlemsansvarlig Kirsti Gundersen: kirsti@gruner.no.

 

Forpliktelser ved medlemskap

For spillere

Grüner fotball ønsker å gi et så godt tilbud til barn og unge i vårt nærområde. Klubben er imidlertid totalt avhengig av frivillig innsats fra engasjerte spillere og deres foresatte. Som spiller i klubben er det dermed visse forventninger til deg utover det å yte maks på fotballbanen.

For å skape en bra klubb må hver spiller

 • møte presis til treninger og kamper.
 • ha respekt for treneres, laglederes og dommeres beslutninger.
 • ha respekt for medspillere og motspillere.
 • ha positiv innstilling og respekterer forbudet om mobbing og stygg ordbruk.

For de eldre spillerne gjelder også at de

 • stiller på dugnad eller får foresatte til å stille på dugnad når lagleder ber om det
 • passer på at medlemskontingent og treningsavgift blir betalt
 • sørger for at klubben til en hver tid har korrekt kontaktinformasjon

 

For foresatte/foreldre

Grüner fotball ønsker å gi et så godt tilbud til barn og unge i vårt nærområde. Klubben er imidlertid avhengig av frivillig innsats fra engasjerte spillere og deres foresatte. Likeverd, aksept og inkludering bør gjelde alle i fotballmiljøet. Din interesse og oppfølging betyr mye for barn og unge, og som foreldre/foresatt i klubben er det dermed visse forventninger til deg utover det å melde spilleren inn i klubben.

For å skape en bra klubb må derfor alle foresatte

 • verdsette opplevelse, god oppførsel og lagånd høyt
 • respektere trenerens bruk av spillere
 • respektere dommeren under kamper
 • delta på dugnader når lagleder ber om det (to kioskvakter, en elvelangs, trikkevakt og kalendersalg per år)
 • betale treningsavgifter, kontingent og egenandeler innen fastsatte frister
 • delta på foreldremøter og fellesarangementer i laget, og gjerne ta initativ til disse
 • ta ”sin andel” når det gjelder de ulike vervene som eksisterer rundt et lag, dvs som foreldretrener, dugnadsansvarlig, lagleder eller andre oppgaver som lagledelsen etterspør, så langt det er mulig.
 • sørge for at klubben til en hver tid har korrekt kontaktinformasjon.

 


Grüner fotball - hvit og lilla

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift