Grüner Fotball IL

Klubbhåndbok

Klubbhåndbok

Klubbhåndbok for Grüner Fotball I.L.

Sist oppdatert: mai 2019

Last ned klubbhåndboka som PDF

Innhold

Intro 
Kontakt 
En klubb med tradisjoner 
Organisasjonen 
Medlemskap og treningsavgift 
Inntektskilder 
Fotballskole 
Fotballskolen for de minste 
Turer 
Utstyrsleverandør 
Baneinformasjon 
Laginndeling 
Utvalg 

Intro

Denne klubbhåndboka skal svare på de viktigste spørsmålene om klubben, og gjøre det enkelt å finne ut hva de forskjellige oppgavene er og hvordan vi løser dem. Den skal sikre at det er kontinuitet i det som bestemmes og gjøres. så Grüner Fotball blir en veldrevet og god klubb å være spiller, trener, tillitsvalgt og leder i.

Som klubb skal vi representere nabolaget vårt på en måte som viser at vi er stolte av Grünerløkka, og som gjør at Grünerløkka kan være stolt av oss.

For mange som vokser opp på Løkka er Dælenenga det naturlige samlingspunktet, og mange forbinder fotball i Grüner på Dælenenga som det sentrale i det å vokse opp her. Det forplikter oss til å gjøre klubben og hjemmebanen til et bra sted å være, i tråd våre grunnverdier.

Verdier

Våre verdier er egenskapene som skal prege klubben og klubbens arbeid, de er grunnmuren i alt vi gjør.

Inkluderende

Grüner Fotball skal være en inkluderende klubb hvor alle i nærmiljøet skal kunne føle tilhørighet. Det skal vi vise i praksis ved å

 • Ha oppførsel og språk som ikke ekskluderer når vi representerer klubben.
 • Ha en sosial profil som gjør at så mange som mulig har råd til å delta.
 • Tilrettelegge treninger så de inkluderer spillere på alle ferdighetsnivåer. Spillere på alle nivåer skal ha en arena for å utvikle seg hos oss.
 • Grüner Fotball har takhøyde, trivsel og gode og trygge rammer. Av dette følger naturlig at rasisme, vold, nedsettende utsagn eller trakassering av mennesker på bakgrunn av religion, kjønn, hudfarge eller legning ikke er forenlig med å representere Grüner Fotball som spiller, trener, tillitsvalgt eller ansatt.

Utviklende

Grüner Fotball skal være en utviklende klubb. Vi skal hele tiden strekke oss for å bli bedre, som spillere, ledere, lag og klubb. Vi skal arbeide systematisk for å utvikle gode lag og spillere.

Gjennom kurs, samarbeid og kunnskapsdeling legger vi grunnlaget for et godt idrettsfaglig nivå. Klubben skal legge til rette for at spillere med gode holdninger og ferdigheter kan utvikle seg på tvers av årsklasser.

Lokal

Grüner Fotball er bærere av en over hundre år lang idrettstradisjon på Dælenenga. Vi er også et av Grünerløkkas største aktivitetstilbud for barn og unge.

Vi er stolte av bydelen, og nærmiljøet skal være stolt av oss.

Det er viktig for klubben å bruke lokale ungdommer som tradisjonsbærere og forbilder.

Derfor skal vi bevisst rekruttere trenere fra egne rekker, og utvikle lokale talenter både som spillere og trenere. Dette skal kunne sees gjennom hele klubben fra fotballskolen for de minste, helt opp til A-lagets startellever.

Kontakt

Post og besøksadresse: Seilduksgaten 30, 0552 Oslo,

Hjemmeside: fotball.gruner.no

E-post: styret@gruner.no

Telefon: 466 69 111

VIPPS nummer 13609 eller søk opp Grüner Fotball

En klubb med tradisjoner

Ball- og Skiklubben av 1914 (B14) ble stiftet 1. januar 1914. Dette regnes som Grüners stiftelsesdato. I 1915 ble Sportsklubben Strong dannet. De drev med fotball om sommeren og ski, bandy og ishockey om vinteren. I 1916 var den nye idrettsplassen på Dælenenga klar til bruk. Idrettsplassen var anlagt der teglverket hadde tatt ut leire til murstein og takstein da blokkene på Grünerløkka ble bygd. Den første fotballkampen ble spilt sommeren 1917.

I 1924 ble det splittelse i idretten i Norge. Arbeideridretten skilte lag med den øvrige idretten og dannet Arbeidernes Idrettsforbund (AIF). B14 og Strong ville ikke bli med i AIF. Arbeideridretten sto sterkt på Grünerløkka så mange brøt ut av foreningene og grunnla Sportsklubben Spero.

Idretten i Norge ble forent i 1946, men Grünerløkka-klubbene slo seg ikke sammen før i 1952. Da slo B14, Spero og Strong seg sammen under navnet Grüner idrettslag. I 1969 slo Grüner seg sammen med Hugin og i fem år, fram til 1974, het klubben Grüner/Hugin.

Under de olympiske vinterlekene i Oslo i 1952 var Dælenenga arena for flere av ishockeykampene og for bandy som var demonstrasjonsidrett.

Fra 1929 til 1946 var det velodrom på Dælenenga. I 1946 ble velodromen revet og rundbaneløp på motorsykkel (speedway) inntok banen. Fram til 1968 var Dælenenga nasjonalt senter for speedway.

I 1995 ble den nye ishockeyhallen åpnet og i 1997 ble det første kunstgresset lagt på Dælenenga.

I 2008 gikk Grüner IL over fra å være et vanlig idrettslag til å være et allianseidrettslag. I et allianseidrettslag er de ulike gruppene registrert som selvstendige idrettslag med bare logoen og klubbfargene felles.

Idrettene i Grüner AIL er fotball, ishockey, håndball og sykkel. Sykkel ble tatt opp som ny idrett i 2017.

Organisasjonen

Årsmøtet er klubbens øverste organ. Årsmøtet holdes i innen utgangen av mars og velger styret for neste periode. Her går vi også gjennom regnskapet, budsjettet og eventuelle innkomne saker som krever årsmøtevedtak.

Styret i klubben velges for to år, halvparten av gangen, og leder klubben. Det består av en leder, nestleder, sekretær, Sportslig Utvalg-medlem og 3 medlemmer uten spesielle ansvarsområder. Klubben skal styres etter våre verdier som er å være Inkluderende, utviklende og lokal klubb, og styret skal representere hele spekteret av aktivitet.

Alle medlemmer i klubben kan møte på årsmøtet, og alle medlemmer over 16 år har stemmerett. Vi har en valgkomitÈ som har som oppgave å kartlegge ressurser og finne nye kandidater til å sitte i styret og andre komiteer og verv.

Styret

Styret som ble valgt på årsmøtet i mars 2019 består av:

 • Lars West Johnsen (leder)
 • Walter Haugland (nestleder)
 • Torgny Hasås (sekretær)
 • Marit Fjærestad Eidet
 • Marius Nysæter
 • Kristianne Sager
 • Kristin Moo Nerli (materialforvalter)
 • Frants Gundersen (økonomiansvarlig)

Styrets e-post er: styret@gruner.no

Daglig leder

Daglig leder i klubben er Kirsti Gundersen. Hun er ansatt i 50 % stilling, og tar seg av den daglige driften av klubben. Daglig leder har kontor på Dælenenga hver ukedag. Hun kan svare på spørsmål du har om utstyr, treningstider, reglement, påmelding i seriespill, cuper og lignende.

Hun kontaktes på epost kirsti@gruner.no og telefon 466 69 111

Kontoret ligger på Kabinettet, som finnes i andre etasje i klubbhuset på Dælenenga. Her finnes det også et møterom som kan benyttes til foreldremøter, avslutninger eller lignende.

Barnetrenere

Som trener i barnefotballen har du en viktig rolle. Treneren representerer klubben utad og ikke minst overfor spillerne. Det kan være stressende og utfordrende, men er også veldig morsomt og givende.

Du skal få opplæring og kursing så kvaliteten på treningene blir god. Både spillere og trenere skal få mulighet til utvikle seg og oppleve mestring. Alle nye lag skal få besøk av Sportslig utvalg når de starter opp på høsten, og det blir holdt interne kurs hvor det blir gitt tips og vist øvelser dere kan bruke.

Vi ønsker også at alle skal ta NFF Grasrottrenerkurs del 1 innen det første året. Klubben betaler dette kurset.

Hvert år gjennomfører vi kurset ´Den store barnefotballkveldenª Og ´Den store Ungdomsfotballkveldenª med en instruktør fra Oslo fotballkrets, som tar for seg trenerrollen på de forskjellige nivåene.

Se også: Trenervett ñ veileder for trenere på fotball.no

Barnelaglederen

Laglederen er en del av lagledelsen. Hvert lag skal ha minst Èn lagleder, men man kan gjerne ha flere som deler på oppgavene.

Laglederen skal ordne det administrative rundt hvert lag, så treneren kan fokusere på det sportslige. Det betyr å holde kontakt med klubben om hvem som spiller på laget, sørge for at alle betaler treningsavgift, organisere transport til bortekamper og kampvert og dommer til hjemmekamper.

Gjør deg kjent med foreldrevettreglene som er utarbeidet av NFF. Disse finnes også i lommeformat så man kan distribuere dem i foreldregruppa, og ha dem med på kamper, hvis noen skulle trenge en oppfriskning under en kamp.

Sosiale samlinger som sesongavslutninger og turer til cuper er også en viktig del av å lede et lag. Hvert lag har et sosialt budsjett på kr 250,- pr spiller, i barnefotballen og kr 400,- pr. spiller for ungdom.

I barnefotballen betaler vi ikke for dommere. Det vanlige er at en forelder tar oppgaven, og noen lag velger å betale en ungdom fra klubben for å dømme. Daglig leder har en liste over hvem som kan kontaktes.

Det finnes også en lukket Facebook-gruppe som heter ´Grüner trenere og lagledereª. Denne bør du bli medlem av for å holde deg oppdatert.

I tillegg er det lagleders oppgave å oppdatere spillerlister

(spillerens navn, fødselsdato, adresse, foresattes epost/tlf)

Laglederen skal også orientere daglig leder fortløpende om spillere som kommer til og spillere som slutter

For å få det beste ut av foreldrene rundt laget bør det arrangeres foreldremøte minst Èn gang i løpet av sesongen.

Ungdomstreneren

Fra 13-årsklassen blir foreldretreneren avløst av betalte trenere. Grüner satser på å rekruttere trenere internt så langt det lar seg gjøre. Det et krav med minimum Grasrottrener 1-kurset. Det er også viktig å ha med personlige og sosiale faktorer i beregningen så vi ikke bare får inn den beste treneren, men den beste Grüner-treneren.

Treneren skal ha ansvaret for det sportslige tilbudet ved å ha et helhetlig treningsopplegg. Det vil innebære:

 • Treninger
 • Laguttak og kampledelse
 • Spillersamtaler/møter. Individuelle spillersamtaler skal gjennomføres minimum en gang i året.
 • Følger opp hver enkelt spiller best mulig
 • Samarbeider med lagleder for å skape et godt miljø i gruppen/laget
 • Ta trenerkurs og møte på trenerforumer.
 • Hospitering og kontakt med styret/sportslig utvalg/trenerkoordinator/treneransvarlig

Lagleder i ungdomsfotballen

Når laget går over i ungdomsfotballen, får laglederne et større, mer formelt ansvar. Da blir det i tillegg laglederens ansvar å gjøre seg kjent med kampreglementet, Fotballens Informasjons- og KommunikasjonsSystem (FIKS), og legge inn kamptropp elektronisk på dommerkortet før hver kamp.

Det er viktig å følge reglene. Fotballen har et strengt bøtesystem. Hvis en kamp ikke blir spilt som oppsatt i terminliste uten korrekt omberamming får klubben bøter. Det samme gjelder bruk av spiller som ikke er spilleberettiget.

Laglederen må oppdatere spillerlister (spillerens navn, fødselsdato, adresse, foresattes epost/tlf). Laglederen skal også orientere daglig leder fortløpende om spillere som kommer til og spillere som slutter

For å få det beste ut av foreldrene rundt laget skal det arrangeres foreldremøte minst Èn gang i løpet av sesongen.

Politiattester

Alle som verv i klubben skal levere politiattest.

www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/politiattest/

Medlemskap og treningsavgift

Medlemskap og treningsavgift fastsettes av årsmøtet. Ingen spillere skal delta i kamper uten å være medlem og ha betalt treningsavgift. Allikevel er det viktig for oss at ingen utestenges av økonomiske årsaker. Derfor holder vi bevisst en profil med lave avgifter. De spillerne som ikke har mulighet til å betale skal vi lage en ordning for så de kan delta. Vi kan hjelpe til med å dele opp regningen i flere avdrag, eller gi lavere treningsavgift til de som har behov for det. Vi vil også gi tilbud om at noen kan betale med dugnadsarbeid eller få kommunale tilskudd til fritidsaktiviteter gjennom miljøarbeider. Det finnes også mulighet for å søke Grünerløkka bydel om støtte for å få dekket medlemskontingenten, treningsavgift eller eventuelt egenandeler ved turer.

 • Kontingenten er kr. 250,- for enkeltmedlem under 18 år
 • Enkeltmedlem over 18 år koster kr. 500,-.
 • Familiemedlemskap koster kr. 750,-
 • Treningsavgift var kr. 2450,- for aldersklassene over 13 år og kr. 1350,- for alle under 13 år.
 • Familier med flere aktive spillere fikk søskenmoderasjon på 50 % for 2. og 3. søsken, og gratis treningsavgift for ytterligere søsken.
 • Barn av trenere og lagledere har fritak for treningsavgift.

Inntektskilder

Klubbens hovedinntektskilder er kontingent/ treningsavgift og diverse tilskudd fra det offentlige. Hodestøtten fra kommunen, lokale aktivitetsmidler (LAM) fra NIF, inkluderingsmidler fra Oslo Fotballkrets som blant annet finansierer fotballskolen, og frivillighetsmidler fra Grünerløkka bydel.

Sponsorer

Sponsorer er også viktige bidragsytere til Grüner. Blant annet har Obos sponset drakter til hele barnelagene, og hver høst arrangerer vi Kiwi Grünercup.

Alle årganger oppfordres til å skaffe seg egne sponsorer. Årgangssponsorer gir et kjærkomment tilskudd til klubbens økonomi, og bydelens mindre bedrifter er positivt innstilt til å bidra. Hvis lag skaffer sponsorer må klubben involveres, slik at vi har oversikt over hvem som bidrar og hvilke lag det gjelder. Ved rene økonomiske bidrag, som ikke er til for eksempel kjøp av treningstøy, får klubben 10 prosent av midlene.

Vi oppfordrer foreldre som jobber med sponsing til å se hele årsklasser under ett og ikke kun sitt eget lag som sponsorobjekt for å hindre store skjevheter innad i årgangene.

Hvert lag får årlig en sum per spiller fra klubben til avslutninger, cupdeltakelse og så videre. Dette beløpet kan brukes til flere mindre arrangementer, eller settes av i sin helhet til en stor tur. Summene er 250,- per spiller i barnefotballen, og 400,- for ungdom og senior.

Klubben dekker selvfølgelig utstyr som spillertrøyer, kjegler og baller. Trenere skal også få trenerjakke fra klubben. Påmelding til seriespill, Adidas cup, OBOS cup eller Lille Tøyen /Mikroserien for de årgangene som ikke deltar i regulært seriespill, ordnes også av klubben. Deltakelse i Norway Cup må avklares fra år til år. Dette får du ved å kontakte daglig leder.

Dugnader

Hele klubben er et stort dugnadsprosjekt, og det forventes at alle foreldre, også de som ikke har trener og laglederoppgaver deltar på dugnader i klubben.

Det arrangeres to anleggsdugnader i året, en på våren og en på høsten. På disse gjøres Dælenenga kampklar og presentabel, slik at vi har omgivelser som lokalmiljøet kan være stolt av.

Grünerkalenderen

Hvert år produseres det en Grünerkalender som selges i nærmiljøet. Den er en viktig inntektskilde for klubben og også et sted vi profilerer oss og våre sponsorer. Hver spiller under 15 år skal selge 10 kalendre, og dem fra 15 og oppover 5 kalendre. Dette organiseres lagvis av lagleder eller en dugnadsansvarlig. Salget foregår i november/desember.

Kiosken

Alle lag får en uke hvor de har kioskvakt. Kiosken er en liten inntektskilde, men først og fremst et sosialt tiltak som gir trivsel og tilstedeværelse av voksne på Dælenenga på kveldstid.

Elvelangs i fakkellys

Hver høst står vi for vakthold på Elvelangs i fakkellys. Her stiller vi med ca 40 vakter.

Grasrotandelen

Vi oppfordrer alle som har barn i eller spiller for Grüner, gir sin grasrotandel fra Norsk tipping til klubben. Den gir en veldig god, forutsigbar inntekt vi er helt avhengig av.
www.norsk-tipping.no/grasrotandelen

Fotballskole

Klubben arrangerer fotballskole en uke i sommerferien. Det varierer om det er et rent Grünerarrangement eller om vi har TINE fotballskole, men grunntanken er den samme. Lave deltakeravgifter og instruktører fra egen klubb for å bygge klubbfølelse og lage forbilder for barna i klubben.

Fotballskolen for de minste

Fotballskolen for de minste er det første møtet mange barn og foreldre har med organisert idrett, og en veldig viktig arena for å presentere Grüner for nye medlemmer. Vår fotballskole er for aldersgruppen 4-6 år og arrangeres tirsdager kl. 17-18 i sommerhalvåret.

Fotballskolen for minste har en hovedansvarlig fra klubben og spillere fra egen ungdomsavdeling er instruktører. De aller fleste instruktørene har også gått på fotballskolen selv.

Når fotballskolen avsluttes på høsten hjelper fotballansvarlig og SU foreldrene å organisere nye lag. Disse trener i gymsal gjennom vinteren, og skal følges opp med et besøk fra SU på høsten, og et felles møte med de nye trenerne, rekrutteringsansvarlig og eventuelt andre representanter fra klubben i Januar.

Turer

Turer til cuper eller treningsleirer som innebærer overnatting er ofte populært og kan gi godt samhold i laget. Erfaringer vi har gjort oss over tid gjør at Grüner oppfordrer lag som planlegger slike turer til å ikke være for ambisiøse i valg av reisemål. Skal turen bli vellykket er det viktig at alle skal ha mulighet til å være med, og hele reisen skal kunne finansieres ved dugnadsarbeid. Spør om råd mtp reisemål, arrangører og tips til dugnader.

Utstyrsleverandør

Grüner har en avtale med utstyrsleverandør for innkjøp av drakter, treningstøy og utstyr gjennom Torshov Sport. Hos Torshov Sport kan du kjøpe klubbtekstiler, bager og annet treningsutstyr til rabatterte priser og få trykket navn og logo på. Klubben får bedre priser enn enkeltpersoner, så hvis et helt lag skal handle for eksempel jakker er det best om innkjøpet koordineres med klubben.

Baneinformasjon

Dælenenga

Vår hjemmebane er Dælenenga. Adressen dit er Seilduksgata 30, 0553 Oslo.
Dælenenga på fotball.no

Mølleparken

Vi har også en bane ved Mølleparken, også kalt Øvre Foss
Øvre Foss kunstgress på fotball.no

Banefordeling

En av klubbens største utfordringer er banekapasiteten, derfor har vi laget retningslinjer for hvordan banen skal deles opp når det spilles kamper for å utnytte banen mest mulig effektivt. Det er viktig å vise respekt for at andre skal ha plass, og i sesongen vil alle lag oppleve å miste treninger når det spilles kamper i deres treningstid.

Kampprogrammet settes opp av OFK og er ikke noe Grüner er med på å planlegge.

Det er undervarme under Dælenenga. Vinterstid, når det er mindre aktivitet på banen, leier vi ut noe kapasitet til eksterne lag for å få dekket noe av strømutgiftene.

Banefordeling til kamp

Oslo fotballkrets har laget denne standarden for hvordan man skal merke opp banen til kamp.

 • Femmer: Spilles på 1/8 dels av full 11'er bane. Det kan i tillegg forekomme at det spilles 3 femmerkamper samtidig på Dælenenga. Vi har bare fire stykk 5'er mål. I disse tilfellene skal den yngste klassen av de tre kampene spille med 7'er mål.
 • Sjuer kamper til og med aldersklasse 11 år skal spille på 1/4 del av full 11'er bane.
 • Sjuer kamper i øvrige aldersklasser spilles på tvers fra sidelinje til sidelinje på oppmerket sjuerbane.
 • Nier: Spilles på halv bane. I tilfeller hvor det spilles to 9'er kamper samtidig, må man enten dele opp slik at det er en fem meter sone mellom de to banene, eller at en av kampene spilles på halv bane og en av kampene spilles på oppmerket 7'er bane. I tilfeller hvor det ikke er annen aktivitet på banen i løpet av kampens varighet, hverken trening eller andre kamper, kan 9'er kamper spilles fra 16 meter til 16 meter.

Lys på banen

Trenger du lys på banen, skrues det på ved å sende en kode på sms.

De som har tilgang til å gjøre dette er:

 • Walter Haugland: 926 63 354
 • Kirsti Gundersen: 466 69 111
 • Reynaldo Salgueiro: 482 32 570

Garderober

Garderober finnes i klubbhuset. Det er vanlig å ta dem i bruk fra 13-årsklassen. Det er en del av lagleder/ kampverts oppgave i ungdomsfotballen å gi bortelag og dommer tilgang til garderobe en time før kampstart. Det anbefales ikke å ha bager eller verdisaker liggende i garderobene mens kampen pågår, ta med alt ut og oppbevar det ved laglederbenken.

Materialrommet

Ved garderobene finner du også materialrommet. Det er trangt om plassen, men så langt det lar seg gjøre får hver årgang, eller lag et,skap til utstyr. Det er mange som bruker rommet, så hold orden i utstyret. Hvert lag får sitt eget ballnett, vester, kjegler til trening. Det er viktig å passe på utstyret sitt, så vi holder svinn, spesielt av fotballer, til et minimum. Døra til materialrommet skal du alltid låse når du har hentet eller lagt på plass utstyret.

Nøkler

Nøkler til klubbhuset må bestilles fra Bymiljøetaten og er et knapphetsgode. Alle trenere bør ha nøkkel, men beregn at det tar lang tid å få tildelt.

Den siste som har trening på Dælenenga på kvelden må huske å låse utgangsdørene i tillegg til materialrommet.

Husk å låse utgangsdøra og døra til materialrommet når du kan være sistemann på Dælenenga om kvelden

Laginndeling

Hvert lag kan oppleve at det kommer til nye spillere underveis i sesongen, og det kan være være vanskelig å vite når det er greit å si nei. Hvis hver årsklasse skal planlegge fram mot 11-er fotballen, er det fornuftig å ha en spillergruppe som vil være robust nok. Allikevel er det ikke hensiktsmessig å være for mange heller. Hver årsklasse/ lag regnes som full når det er:

 1. Maksimalt Fire lag gutter (48 spillere) og fire lag (48 spillere) jenter på hver årsklasse b. 5er lag: 12 per lag.
 2. 7er lag 12 per lag + hospitanter.
 3. 9er lag: minst 14 + hospitanter.
 4. 11 er lag: 20 pr lag.

Størrelsen angir når laglederen kan si nei til å ta inn flere spillere, men de har anledning til å ta inn flere hvis de ønsker det.

Utvalg

Sportslig utvalg

Sportslig utvalg (SU) har ansvar for den sportslige aktiviteten i klubben. Dette omfatter å

 • Utarbeide en sportsplan
 • Ansette trenere
 • Følge opp hospiteringsordningen
 • kurse og følge opp trenere, samt stille på foreldremøter når det trengs.
 • Avholde trenersamlinger med sportslig innhold 3-4 ganger i året.
 • Avholde to dommersamlinger i året.

En representant fra SU kan stille på hvert styremøte. Utvalget rapporterer til styret og sender referat fra sine møter.

SU består av:

 • Kai Rist
 • Reynaldo Salgueiro
 • Morten Abrahamsen
 • Guttorm Aanes
 • Danilo AndrÈs Gundersen Henriquez
 • Therese Togstad Berg
 • Johan Koudahl Nerland

Disiplinærutvalget

Disiplinærutvalget består av to representanter med god kjennskap til og lang fartstid i Grüner fotball. Meningen med utvalget er å kunne gi råd i vanskelige disiplinærsaker. Det gjelder i saker hvor det har vært utøvd vold, politiet har vært involvert eller vi har fått henvendelser vi må ta alvorlig fra kretsen, motstanderlag eller cuparrangører. Utvalget er ment som en støtte til lagleder, trener og styret og kan foreslå løsninger eller eventuelle reaksjoner fra klubbens side.


Grüner fotball - hvit og lilla

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift