Grüner Fotball IL

Dælenengas ti bud

Dælenengas ti bud

1. Avslutt treninger i tide

Respekter treningstidene, andre lag skal trene. Det betyr at treningene skal avsluttes og treningsfeltet være ryddet slik at neste lag skal kunne begynne sin trening presis.

 

2. Ingen faste treningsplasser

Lagene får tildelt treningstider og andel/størrelse av banen basert på antall spillere på lag/kull. F.eks kvart eller halv bane. Men hvor på banen treningen foregår må trenerne koordinere sammen med eventuelle andre lags trenere på banen. Ingen lag har faste plasser. I tilfeller (og de er det mange av) hvor banen og treningen er påvirket av kamp, må de lagene som trener dele broderlig (eller søsterlig) på den delen av banen som ikke er brukt til kamp.

 

3. Kamper trumfer treninger

Ingen diskusjon. Når det er kamp, må treninger vike. Kamper og kamptidspunkt er satt opp av Oslo Fotballkrets, klubben styrer ikke dette. Må DERES trening vike/avbrytes for kamp, skal treningen avsluttes minimum 5 minutter før kampstart, slik at mål og kampbane kan gjøres klar til avspark på korrekt fastsatt tidspunkt. Forsinkelser kan føre til at andre kamper senere på ettermiddagen/kvelden også da blir forsinket.

 

4. Banestørrelser

Etter styrevedtak fra 2017, skal de ulike spillformene spilles på følgende banestørrelser:

5'er: Spilles på 1/8 dels av full 11'er bane Det kan i tillegg forekomme at det spilles 3 5'er kamper samtidig på Dælenenga. Vi har bare fire stykk 5'er mål. I disse tilfellene skal den yngste klassen av de tre kampene spille med 7'er mål.

7'er kamper til og med aldersklasse 11 år skal spille på 1/4 del av full 11'er bane.

7'er kamper i øvrige aldersklasser spilles på tvers fra sidelinje til sidelinje på oppmerket 7'er bane.

9'er: Spilles på halv bane. I tilfeller hvor det spilles to 9'er kamper samtidig, må man enten dele opp slik at det er en fem meter sone mellom de to banene, eller at en av kampene spilles på halv bane og en av kampene spilles på oppmerket 7'er bane. I tilfeller hvor det ikke er annen aktivitet på banen i løpet av kampens varighet, hverken trening eller andre kamper, kan 9'er kamper spilles fra 16 meter til 16 meter.

 

5. Kamp/bane plassering

For å skape litt mer forutsigbarhet, skal kamper "starte" nærmest ishallen og kiosken. Dvs, om det er en 5'er eller 7'er kamp som skal avvikles, så spiller man denne på delen av banen som ligger nærmest ishall/kiosk. Ved f.eks to 7'er kamper samtidig, brukes da banehalvdelen nærmest ishallen, og treningsaktiviteter skjer på halvdelen nærmest Seilduken barnehage.

 

6. Kampverter

Alle Grünerlagene skal stille med kampverter, for bl.a å ønske motstander velkommen og være behjelpelig før, under og etter kamper. Disse skal ha på seg kampvertvestene. Vestene skal finnes i kiosken.

 

7. Fair Play

Grüner Fotball praktiserer fair play. Dette innebærer bl.a. at de to lags spillere skal hilse på hverandre før og etter kamp.

 

8. Trener- og innbytterside og foreldre/publikums side

Publikum, inkludert foreldre, skal oppholde seg på motstatt side av banen fra trener- og innbytter"benken". Dette for at trenere/lagledere skal ha mest mulig oversikt og full fokus fra spillerne.

 

9. Sjekk kalenderen for Dælenenga

Kalenderen skal alltid være oppdatert med trening- og kampaktiviteter. Hold deg informert på grünerfotball.no

 

10. Dommere og betaling

Grüner Fotball betaler for dommere fra og med 7'er kamper og "oppover" i spillform. Velger lag å leie inn dommere til 5'er kamper, må lagene selv betale for disse.

Lag i barnefotballen (til og med 12 år) må selv fikse dommere til sine hjemmekamper. Det må også lag som spiller lavere enn 2. divisjon første året i ungdomsfotball (dvs 13 år).

I de tilfellene hvor lag selv skaffer dommere til kamp (altså dommere ikke satt opp av kretsen) må lagene selv legge ut for dommer. Utlegget fås refundert via daglig leder (Kirsti). Vipps kan brukes, men husk å notere i Vipps betalingen hvilken kamp det gjelder (inkl. årsklasse), dato og navn på dommer.

Det er satt opp en egen Grüner Fotball Facebook gruppe for dommere og lagledere, som kan brukes til formidling av dommeroppdrag. Den finner du her: https://www.facebook.com/groups/184796508955770/

Satser for Grüners ungdomsdommere er:

  • Dømming av 5'er kamp - NOK 150,-
  • Dømming av 7'er kamp - NOK 200,-
  • Dømming av 9'er kamp - NOK 250,-
  • Dømming av 11'er kamp - NOK 300,-

 

PS

Bruk sunn fornuft og vis respekt for både andre lag i klubben og de klubbene som besøker oss!


Grüner fotball - hvit og lilla

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift