Nytt styre valgt

På årsmøtet onsdag 22. april ble tre nye styremedlemmer klappet inn.

De nye styremedlemmene som ble valgt inn er: 

  • Christian Lund – assistenttrener for A-laget og trener i fotballakademiet for barn i alderen 9–12 år.  
  • Kai Rist – lagleder og trener for gutter 2006.
  • Torbjørn Giæver Eriksen – trener for jenter 2005. (ny)

 

Det ble gjenvalg på leder Jon Hernæs, nestleder Walter Haugland, kasserer Espen Aarnes, sekretær Torgny Hasås og styremdlem Marit Fjærestad Eidet. Eidet ahr fungert som styremedlem siden i høst. 

I tillegg tiltrer klubbens daglige leder, Kirsti Jahren Gundersen styret.

Det var strålende oppmøte på årsmøte hele 38 personer dukket opp. De kunne se at klubben ikke bare legger bare legger bak seg et aktvit jubileumsår, men også har et overskudd på 100 000 kroner. Det kan komme godt med når en skal begynne å betale størmregninga for undervarmen på Dælenenga.

Den saken det var knyttet mest spenning til var spørsmålet om Grüner fotball skulle støtte flerbrukshall på Dælenenga. Følgende vedtak ble fattet mot én stemme: «Grüner fotball går inn for at det bygges en flerbrukshall på Dælenenga. Vi forutsetter at Grüner fotball får videreføre sin virksomhet, og får medinnflytelse i prosessen mot ny hall.»

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift