Innkalling til årsmøte i Grüner Allianseidrettslag

Møtet finner sted 2. juni 2015 kl. 18:00 i Kabinettet på Dælenenga.

Grüner Alliansedrettslag (AIL) er paraplyorganisasjonen for de tre idrettslagene innen fotball, håndball og ishockey. Alle aktive medlemmer av idrettslagene har stemmerett.

Dagsorden:

1. Godkjenning av stemmeberettigede

2. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden

3. Valg av dirigent, sekretær og 2 representanter til å underskrive protokoll

4. Behandling av årsmelding

5. Behandling av revidert regnskap for AIL'et

6. Behandling av forslag om oppløsing av AIL'et.

7. Behandling av innkomne forslag og saker 

8. Vedtak av budsjett for AIL'et

9. Valg

Forslag til saker som skal behandles på årsmøtet må være mottatt av styrelederleder innen 26. mai: benedicte.gabrielsen@gmail.com eller Benedicte Gabrielsen, Vestre Haugen 16, 1054 Oslo.

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift