Innkalling til årsmøte torsdag 17. mars kl 19

Styret innkaller herved til årsmøte i Grüner Fotball IL torsdag 17. mars kl. 19.00 på klubbhuset. Alle som vil ha saker behandlet på årsmøtet, må melde disse inn for styret minst to uker i forveien, senest 3. mars. Forslag sendes til post@gruner.no eller styret@gruner.no.

Saksliste med fullstendige sakspapirer legges ut på hjemmesiden senest en uke i forveien.

Alle medlemmer i klubben er velkommen på årsmøtet. For å ha stemmerett må man være fylt 15 år og ha gyldig medlemskap, samt ha oppfylt medlemsforpliktelsene, jfr. Norges Idrettsforbunds (NIF) lov § 2-5. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt, jfr. NIFs lov § 2-9.

Lagledere og trenere samt andre med tillitsverv i klubben er automatisk medlemmer av klubben.

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift