Grüner Fotball tatt opp i NFFs Kvalitetsklubbkonsept

Oslo FotballKrets Kvalitetsklubbkomite vedtok på sitt møte 3. februar at Grüner Fotball, sammen med Bjørndal, Huk, Bækkelaget, Oppegård og Grorud, vil bli tatt opp i NFFs Kvalitetsklubbkonsept.Gjennom kvalitetsklubb prosjektet har styret i Grüner fotball som mål å bevisstgjøre og bygge klubbens kultur, og at gjennom arbeidet og prosessene klubben skal gjennom vil øke kontinuitet hos klubblederne, legge til rette for frivilligheten og sikre trygge omgivelser i barn og unges aktivitet. Hovedkriteriene har sitt utspring i NFFs Handlingsplan og er konsentrert rundt krav til kompetanse, organisasjon, aktivitet og verdier.  Det utvikles i tillegg holdningsskapende kampanjer for både foreldre, trenere og spillere. 

Dette er et målbart verktøy som vil gi vår klubbaktivitet et merkbart kvalitetsløft. Kvalitetsklubb er også et produkt av en større erfaringsutveksling med andre store fotballnasjoner.

Les mer om kvalitetsklubbkonseptet:

http://www.fotball.no/Utdanning-og-kompetanse/NFF-Kvalitetsklubb/

http://www.fotball.no/nff/NFF-nyheter/2015/Vil-ha-flere-kvalitetsklubber/

Ytterlig informasjon vil komme rundt prosjektet.

 

 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift