Innkalling til årsmøte onsdag 6. april

På grunn av manglende oppmøte på årsmøtet for Grüner Fotball 17. mars, innkaller styret til nytt årsmøte onsdag 6. april.

I følge reglementet må antall oppmøtte medlemmer med stemmerett være minst like mange som styremedlemmer for at årsmøtet skal være beslutningsdyktig. Da bare ett medlem utover styremedlemmer møtte til årsmøtet 17. mars. Møtet ble dermed avlyst, og nytt årsmøte vil bli holdt 6. april kl. 1900 på klubbhuset.

Alle medlemmer i klubben er velkommen på årsmøtet. For å ha stemmerett må man være fylt 15 år og ha gyldig medlemskap, samt ha oppfylt medlemsforpliktelsene, jfr. Norges Idrettsforbunds (NIF) lov § 2-5. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt, jfr. NIFs lov § 2-9.

Lagledere og trenere samt andre med tillitsverv i klubben er automatisk medlemmer av klubben.

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift