Årsmøte i Grüner fotball

Årsmøte blir avholdt 15.mars kl. 18.30 på Kabinettet på Dælenenga.

 

Dagsorden:
1. Godkjenne de stemmeberettigede. 
2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 
3. Velge dirigent(er), sekretær(er) samt 2 representanter til å underskrive protokollen. 
4. Behandle idrettslagets årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger. 
5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand
6. Behandle innkomne forslag og saker. 
7. Fastsette medlemskontingent. 
8. Vedta idrettslagets budsjett. 
9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan
10. Foreta følgende valg: 
a) Leder og nestleder 
b) 5 styremedlem(mer) og 2 varamedlem(mer) 

Forslag til årsmøtet sendes styret på e-post styret@gruner.no innen to uker før årsmøtet. 

Forslag til kandidater til styret eller andre verv sendes til valgkomitéen v/ Guttorm Aanes  e-postadresse guttorm.aanes@yahoo.no

Sett av datoen.


Hilsen

Styret i Grüner fotball

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift