Årsmøte i Grüner fotball med flere ekstra godbiter

Onsdag 7. mars klokka 18.30 avholder Grüner fotball sitt årsmøte. Før det offisielle årsmøte kommer representanter for fotballkretsen og overrekker oss kjennetegnene på at vi nå kan kalle oss kvalitetsklubb.Etter det kommer Øyvind Larsen og snakker om «trenerrollen når klubben er sjef». Larsen har lang erfaring som trener. Han har blant annet vært Drillos’ assistent, men like viktig er det arbeidet han har lagt ned i Årvoll. Larsen har også skrevet et par bøker om fotball og sin oppvekst på Åssiden i Drammen.

Så kommer det formelle årsmøtet:

Dagsorden:

 • Godkjenne de stemmeberettigede.
 • Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.
 • Valg av dirigent, referent samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen.
 • Grüner fotballs årsberetning
 • Regnskapet
 • Fastsette medlemskontingent.
 • Grüner fotballs budsjett
 • Innsendte forslag
 • Valg
  • Leder og nestleder
  • 7 styremedlemmer og 2 varamedlemmer
  • Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan 2017
  • 2 revisorer
  • Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett.
  • Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte.

Etter årsmøte blir det sosialt samvær og en mulighet til å bli enda bedre kjent med de som er aktive i Grüner fotball.

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift