Lars West Johnsen ny leder i Grüner fotball

Årsmøte 7. mars overlot til styret å velge ny leder. På styremøtet 11.mars sa Lars West Johnsen ja til å ta på seg å lede fotballklubben

Årsmøtet valgte følgende styre:

 Walter Haugland (nestleder)

 Torgny Hasås (sekretær)

 Marit Fjærestad Eidet

 Marius Nysæter

 Kristin Moo Nerli

 Kristianne Sager

 Lars West Johnsen

 Frants Gundersen

 Guttorm Aanes (vara)

På årsmøtet ble det gjort spesiell ære på Jon Hernæs som etter ni år som leder i klubben hadde sagt nei til gjenvalg.

Torgny Hasås og Reynaldo Sagaldo ble utnevnt til æresmedlemmer av klubben for sin innsats gjennom mange år.




©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift